Uw Privacy

Dierenziekenhuis Groningen, gevestigd aan Vechtstraat 74 9725 CW te Groningen, streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
De functionaris Gegevensbescherming van Dierenziekenhuis Groningen is te bereiken via info@huisdierenkliniek.nl

Ons doel
Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

  • uw naam

  • uw adresgegevens

  • uw telefoonnummer

  • uw emailadres

  • uw IP-adres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisdierenkliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij u persoonsgegevens beveiligen
Dierenziekenhuis Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dierenziekenhuis Groningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoongegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via info@huisdierenkliniek.nl

 

Contact

Dierenziekenhuis Groningen
Vechtstraat 74
9725 CW Groningen

T: 050 5263255
E: info@huisdierenkliniek.nl