Klik hier om de Privacyverklaring van Dierenziekenhuis Groningen te downloaden.

 

Privacyverklaring

Dierenziekenhuis Groningen, gevestigd aan Vechtstraat 74 9725 CW Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Dierenziekenhuis Groningen
Vechtstraat 74
9725 CW Groningen
+31 (50) 526 3255
www.huisdierenkliniek.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van Dierenziekenhuis Groningen is te bereiken via info@huisdierenkliniek.nl

Algemeen

Dierenziekenhuis Groningen streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Registratie persoonsgegevens

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden. Om er voor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies (zie ook ons cookiebeleid).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisdierenkliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenziekenhuis Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een opdracht/behandeling uit te voeren.
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht/behandeling.
 • Voor het afhandelen van uw betaling, waaronder het versturen van facturen, zowel elektronisch als per post.
 • Voor het meten van de klanttevredenheid.
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden.
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Voor het versturen van herinneringskaarten en/of condoleancekaarten, zowel elektronisch als per post.
 • Dierenziekenhuis Groningen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenziekenhuis Groningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij u persoonsgegevens beveiligen

Dierenziekenhuis Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dierenziekenhuis Groningen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of via info@huisdierenkliniek.nl

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan per post of door een e-mail te sturen naar: info@huisdierenkliniek.nl

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisdierenkliniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Bewaartermijn, rechten en plichten

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal Dierenziekenhuis Groningen zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van Dierenziekenhuis Groningen mag verwachten dat wij alle, voor uw dier relevante informatie, hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijde, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

Dierenziekenhuis Groningen is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur) alsmede voor de belastingdienst. Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekent dat wij uw dossier voor altijd moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden.

Heeft u een klacht over onze omgang met uw privacy, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via telefoonnummer 0900 - 2001 201.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenziekenhuis Groningen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Contact

Dierenziekenhuis Groningen
Vechtstraat 74
9725 CW Groningen

T: 050 - 526 32 55
E: info@huisdierenkliniek.nl